Experiència conductor/a de bus

A finals de 2019 es posa en marxa el projecte Experiència d'empleat 'Conductor/a de Bus', un projecte en què l'empleat participa identificant possibles millores en el servei.

Redacció - Persones bus / 17.11.21 - 08:42h

El projecte Experiència d'empleat Conductor/a de Bus neix a finals de l'any 2019  com a iniciativa derivada de l'Experiència de Client a la Xarxa de Bus junt amb l'Estudi de Riscos Psicosocials a Personal de Conducció.

Aquest estudi va donar la possibilitat de participació a tot el col·lectiu mitjançant una enquesta i la participació en diferents grups per a una major anàlisi qualitativa. Davant de la similitud en la majoria dels punts resultants d'ambdós estudis es tira endavant un pla d'acció comú, amb 4 grans línies transformadores:

 • Comunicació i participació: Com podríem potenciar els canals i espais de col·laboració, fent-los més atractius i útils per als conductors/es, i fomentar l'apropament entre les persones que fem possible el servei de bus en el dia a dia?
 • Empoderament: Com podríem fomentar l'aprenentatge multidisciplinari dels conductors/es per actuar amb més autonomia davant d'imprevistos o incidències?
 • Compromís: Com podríem connectar els treballadors amb l'empresa per generar més compromís i vinculació amb aquesta?
 • Compartir: Com podríem estandarditzar procediments i bones pràctiques a tots els CON?

La tardor de l'any passat es va obrir la plataforma TMBInnova, en què els participants van aportar les seves idees de millora, que anaven dirigides a donar resposta a alguna de les 4 línies anteriors. 

Totes les idees recollides, cinquanta en total, van ser votades pel mateix personal de conducció mitjançant una enquesta a la GenTMBapp per escollir les iniciatives que marcarien el full de ruta de la millora de la seva experiència d’empleat. D'aquestes, se'n van ser escollir 6iniciatives, les més votades, que es van concentrar en només 4, que seguint la metodologia pròpia de l'Experiència d’empleat, van donar lloc a les 4 proves pilot següents: 

 • Vídeo utilització de bus 
 • Reconeixement del conductor/a
 • Vídeo reciclatge de la sèrie 55 
 • Observatori multidisciplinari (que inclou Millora de les instal·lacions de lavabos i Polsadors de sol·licitud de parada)

Atès que els resultats de les 4 proves pilot van ser molt ben valorats el desembre del 2020, es va decidir donar continuïtat al projecte el 2021. 

Entre les accions realitzades, destaquen:

 • La gravació i edició de continguts audiovisuals adreçats al personal de conducció accessibles des de la GenTMBapp
 • Les peces de Consells de viatge adreçades al client a través de les xarxes socials i a bord del bus mitjançant el MouTV
 • Una sèrie de propostes relacionades amb el reconeixement dels empleats, i les reunions de l'Observatori Multidisciplinari orientades  a l’estudi i la implantació de diferents elements que permetin una millor visualització de la sol·licitud de parada, tant per part de l'usuari del bus com per part del conductor/a 
 • i una de les darreres actuacions desenvolupades, que s'aplicarà en els propers dies, és la relacionada amb la millora de les instal·lacions i ús dels WC als finals de línia de bus, que culminarà amb la implementació de senyalització amb recomanacions i recordatoris bàsics, a través de la campanya de sensibilització, civisme i bon ús dels lavabos protagonitzada per la Karma, que consciencia el personal de conducció sobre la importància del bon ús dels lavabos per al benefici de tots i totes.
 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB