Dijous, 16 de setembre de 2021

La direcció i la part social inicien una nova etapa per a l’elaboració dels plans d’igualtat de Metro i TB

 

La direcció i la part social inicien una nova etapa per a l’elaboració dels plans d’igualtat de Metro i TB

L’objectiu és conèixer quina és la situació actual en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a TMB, a través de la identificació de dades i informació rellevant de les plantilles, la realització d’enquestes, entrevistes i altres eines d’estudi.

Redacció / 07.04.21 - 07:22h

Un cop constituïdes les dues comissions negociadores, el passat mes de gener, i formades les persones que les integren, s’inicien els treballs per fer una diagnosi completa i exhaustiva de la situació en ambdues companyies. 

A partir dels resultats que se’n obtinguin, tant quantitatius com qualitatius, es dissenyaran les mesures que cal implementar per afavorir la igualtat i la no discriminació, així com la incorporació de la perspectiva de gènere en la totalitat d’actuacions de les companyies.

Les comissions negociadores dels plans d’igualtat (CNPI) de TB i Metro estan formades a parts iguals per membres de la direcció i de la part social i compten amb el suport d’una consultora externa, especialitzada a incorporar la perspectiva de gènere en empreses com TMB, que formen part d’un sector fortament masculinitzat.

La fase diagnòstica, que s’allargarà fins al mes d’octubre, és cabdal per al procés d’elaboració dels plans d’igualtat. 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB