Consum responsable d’aigua a TMB: un esforç que ve de lluny

En el marc de les legislacions europea, estatal i catalana, i atenent a l’actual situació de sequera, tant Bus com Metro han d’aprofundir en un enfocament de gestió eficient de l’aigua que ja es venia realitzant.

Redacció - Gestió Mediambiental / 10.04.24 - 10:53h

Metro i Bus són empreses classificades com a grans consumidores d’aigua, ja que han de fer-la servir per a diferents usos (neteja d’instal·lacions i de material mòbil, consum sanitari...) i en quantitats importants degut al volum de l’activitat que desenvolupen les xarxes de transport de TMB. 

Aquesta consciència ja era present a TMB d’antic i ha derivat en diferents actuacions en els darrers anys per minimitzar-ne el consum, així com per maximitzar el reaprofitament i l’eficàcia dels processos on hi és implicada l’aigua.

Ara, amb les restriccions legals i la situació mediambiental que se’n deriva de la persistent falta de pluges, els plans d’ús eficient de l’aigua (de Metro i de Bus) esdevenen una eina per adaptar ambdues empreses a les diferents fases de la sequera.

En aquests moments, el Govern manté vigent la fase d’emergència (la més greu) en el primer dels tres estadis que s’han definit. Les mesures establertes en els plans d’usos (amb un treball portat a terme pel departament de Medi Ambient i per les diferents àrees implicades a Metro i Bus) han de portar a un estalvi del 25% del consum habitual d’aigua.

D’on veníem en la gestió de l’aigua

Pel que fa a la reducció del consum, ja s’estaven realitzant diferents accions (algunes, des de fa dècades). En són exemples la introducció del doble polsador i difusors a WC i aixetes (ús sanitari), la reutilització d’aigües de diferents procedències (per exemple, dels trens de rentat de Metro i Bus) o la introducció de processos de neteja que requereixen poca o gens d’aigua.

També s’ha desenvolupat una tasca per millorar la sostenibilitat de les activitats on hi és implicada l’aigua. És el cas de l’esforç per reduir-ne la càrrega contaminant, utilitzant depuradores per a les aigües de neteja (de trens de rentat, de motors...) o fent seguiment dels productes de neteja emprats i elegint-ne els més respectuosos ambientalment. 

I algunes accions específiques a Bus o Metro: com l’aprofitament de les aigües de rebuig de l’osmosi, en el primer cas; la gestió de les procedents del rentat de grafitis i, també, la reutilització de les aigües freàtiques per al reg (o per a restituir la qualitat dels cabals dels rius), en el segon.

Igualment, a l’hora de contractar subministraments, serveis i obres s’hi ha incorporat criteris ambientals. A això se sumen mesures de sensibilització per a un consum responsable, a través d’accions de formació i comunicació.

Plans d’ús eficient: adaptar-se a la sequera

L’activació dels respectius plans d’ús eficient de Bus i Metro és l’instrument per adaptar els processos a les exigències de retallada de consum a cada nova etapa. Els pas previ ha estat descriure i quantificar quins són els consums en situació de normalitat, per poder calcular les successives reduccions. A partir d’aquí, s’han definit les mesures a aplicar en cada escenari de la sequera

En l’actual, la d’emergència, correspon una reducció del 25%. S’han mirat d’aplicar mesures (en un procés gradual) sobre aquells processos o espais on, o bé es fa un ús més intensiu d’aigua, o bé hi ha una major possibilitat d’estalvi.

El marge de millorar processos, en ser ja molt eficients, és estret. Tot i així, i sempre vigilant que les implementacions no suposin un risc per a la seguretat i salut de la plantilla ni de la ciutadania, s’ha treballat per complir les reduccions exigides per les administracions.

Alguns exemples són suprimir el reg de la gespa, disminuir la freqüència del rentat del terra d’oficines i àrees de treball o baixar algunes freqüències de neteja del material mòbil.

A banda, continua l’esforç de sensibilització cap a totes les persones de TMB perquè l’empresa, amb l’ajuda dels seus treballadors i treballadores, pugui fer la seva part en la lluita contra la sequera, que afecta tothom. 

Fes la teva part!

Aquesta campanya, que continua enguany (mitjançant articles com aquest i episodis monogràfics al pòdcast de la GenTMB) va incloure l’any passat informacions sobre l’avenç de la sequera i consells per fer un bon ús de l’aigua o una acció (amb premi inclòs) per incentivar les llars de TMB a estalviar en un recurs tan necessari i preuat.

Si vols conèixer l’avanç i canvis d'escenaris de la sequera, pots consultar el web: 

Sequera a Barcelona, semàfor sequera

I en aquest enllaç, trobaràs alguns articles anteriors referits a la sensibilització i la lluita contra la emergència hidrològica portada a terme des d'aquesta plataforma.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB