Divendres, 28 de gener de 2022

Comencen els treballs per l'arribada de la T-Mobilitat

 

Comencen els treballs per l'arribada de la T-Mobilitat

La T-Mobilitat és un nou sistema que permetrà calcular el preu del transport públic de manera personalitzada. Una primera fase entrarà en servei a finals del 2018, tot i que a partir d'ara començaran els treballs per adaptar al canvi les infraestructures i els sistemes informàtics i de comunicació.

Albert Piqué / 12.04.17 - 09:03h

Properament començaran els treballs d'ampliació de la xarxa de comunicacions corporativa per tal d'adequar-los a les noves necessitats derivades de la implantació de la T-Mobilitat. Es duran a terme l'adequació de 15 vestíbuls amb diverses actuacions als centres de control d'estació o en les cambres auxiliars, que en alguns casos suposarà treballs d'obra civil, energia i comunicacions.

Els treballs, que s'aniran realitzant progressivament, afectaran els vestíbuls d'Espanya, Urgell i Catalunya de la L1; Canyelles, Valldaura, Lesseps, Diagonal i Catalunya de la L3; Verdaguer, Passeig de Gràcia i Via Júlia de la L4, i Cornellà, Entença i Maragall de la L5. 

L'entrada en servei de la T-Mobilitat començarà al desembre de l'any vinent a la primera corona de l'ATM de Barcelona, el juliol del 2019 a la resta de corones i la tardor del 2019 s'iniciarà el desplegament a tot el país.

Nous suports i convivència entre sistemes

La T-Mobilitat tindrà inicialment quatre suports. Dos d'ells seran la targeta de cartró o plàstic, similar a la del transport públic de Londres o París, que podrà personalitzar-se en funció del perfil del client d'acord amb les bonificacions que pugui tenir per raó d'edat, de circumstàncies familiars o situació professional. Un tercer suport serà el telèfon mòbil, ja que es podrà pagar a través d'una aplicació que els usuaris s'hauran de descarregar al seu dispositiu, o es podrà recarregar la targeta de plàstic o cartró acostant-la al mòbil, o bé es podrà validar directament amb el mòbil sense necessitat de cap targeta. La quarta via serà directament amb la targeta de crèdit, que només permetrà bitllets senzills. En el futur es podrà validar amb tot tipus d'equipaments com polseres, rellotges, etc...

Inicialment, però, el sistema magnètic de títols actual conviurà durant un temps amb la T-Mobilitat, i per tant els títols carregats sobre els suports anteriorment esmentats seran els mateixos que actualment. 

Quan el sistema s'implanti arreu de Catalunya, la tardor del 2019 segons les primeres previsions, es farà amb un únic títol, amb tarifa plana a les àrees metropolitanes (com la primera corona a Barcelona) i quilomètric a partir de l'àrea de la tarifa plana; per tant, el cost del viatge vindrà donat en funció dels quilòmetres realitzats.

Grans avantatges per a l'usuari

Des del primer dia de la T-Mobilitat, la pèrdua d'una targeta sense contacte no suposarà la pèrdua del saldo de la targeta, sinó que es podrà recuperar el seu valor sobre un nou suport. En cas de pèrdua o robatori, el títol es podrà anul·lar immediatament, per evitar que se'n pugui fer un mal ús.

La targeta de PVC i el suport sobre el mòbil no caducaran fins al cap de molts anys; per tant, només caldrà adquirir un nou suport en cas de pèrdua, robatori o trencament, de manera que quedaran minimitzats així el cost i els residus.

El títol es podrà comprar o recarregar en múltiples canals: a través de les pàgines web de TMB, de l’ATM i d’FGC,  i als centres d’atenció al client, els quioscos i les màquines distribuïdores de Metro. Com a novetat, l'usuari es podrà descarregar una aplicació al mòbil que li permetrà comprar o recarregar el títol des de qualsevol punt que tingui cobertura de telèfon mòbil.

S'ampliaran els centres d'atenció personalitzada i telefònica, tant a l’àrea metropolitana de Barcelona com a la resta de Catalunya, i s'automatitzaran els processos de títols bonificats: per a aturats, gent gran, T-16, escolars, amb connexió amb les xarxes digitals de l’administració oberta de Catalunya. Així, un cop l'usuari entri les dades, no caldrà repetir els processos i documentació que donin fe de la seva situació, cosa que reduirà enormement la paperassa. Tots els centres d'atenció al client estaran interconnectats per oferir així un millor servei d’atenció al client.

Avantatges per als treballadors

La robustesa dels suports i la fiabilitat de les dades emmagatzemades faran que les targetes pateixin moltes menys incidències, i per tant la seva durabilitat sigui molt alta, de manera que s'evitarà en gran mesura la necessitat de bescanviar títols per mal funcionament.

Atès que les noves validadores no disposaran d'elements mecànics com els rodets que arrosseguen els títols, es minimitzaran les incidències dels equips de peatge, cosa que permetrà que els AAC puguin dedicar més temps a l'atenció al client.

Eliminació del frau

Les característiques tècniques dels nous títols, que incorporen un microprocessador d'altes prestacions, fan que el frau per falsificació del títol o clonació passi a ser pràcticament impossible.

Sempre el millor preu

Quan la T-Mobilitat s'implanti a la resta de Catalunya, s'hi afegiran nous avantatges. El nou sistema permetrà calcular el preu del transport de manera personalitzada; és a dir, cada usuari pagarà en funció de les seves rutines de transport, dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb què faci servir el transport públic. Per tant, pagarà la tarifa més econòmica possible sense haver-se de preocupar per adquirir títols que li siguin més avantatjosos. Alhora s'oferiran descomptes per ús del transport.

La centralització de dades permetrà que davant de fenòmens de contaminació atmosfèrica es puguin ajustar les tarifes per promoure que l'usuari agafi el transport públic.

La T-Mobilitat, la clau de la mobilitat sostenible

La integració de serveis de mobilitat com el Bicing, les zones blaves i els pàrquings faran que a l'usuari li sigui més fàcil l'ús de diversos serveis de mobilitat, que podrà pagar amb la T-Mobilitat i amb possibles integracions tarifaries per ús. Alhora, l'usuari podrà pagar com fins ara, per avançat, o a final de mes, si es domicilien els pagaments.

Grans avantatges per als operadors de transport i per a les administracions

Els operadors de transport públic coneixeran en temps real les validacions efectuades en cada màquina validadora, per tant coneixeran el flux d'usuaris que circulen per la xarxa, informació que els permetrà adequar millor l'oferta a la demanda i millorar així la seva eficiència. 

A les targetes que siguin personalitzades, l'operador hi podrà aplicar polítiques de fidelització del client, ajudar-lo amb consells sobre el seu viatge o, en cas d'incidències, informar-lo i oferir-li alternatives de transport.  

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB