Dimecres, 12 d'agost de 2020

Bona participació en l’avaluació de riscos psicosocials

 

Avaluació / TMB

Bona participació en l’avaluació de riscos psicosocials

La participació entre el col·lectiu de conducció de bus ha estat del 24,4%, lleugerament per sobre de la resposta que habitualment reben processos similars, i suficient per poder-ne fer una extrapolació a tot el personal de conducció.   

Albert Piqué / 06.09.19 - 08:04h

L’any passat, el Comitè de Seguretat i Salut de TB va posar en marxa l’avaluació de riscos psicosocials per als conductors d’autobús. Prèviament, es va fer una intensa campanya de comunicació per donar a conèixer, al personal de conducció, la importància de participar-hi.

Ja en el darrer quadrimestre de l’any, es va enviar, per correu postal a tot els conductors, una carta amb el qüestionari del mètode F-Psico 3.1 de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball anomenat “Qüestionari d’avaluació de riscos psicosocials” i les indicacions per participar en aquesta avaluació. És un qüestionari de catorze pàgines que identifica els possibles riscos psicosocials, com són el temps de treball, l’autonomia, la càrrega de treball, les exigències psicològiques, la varietat/contingut, la participació/supervisió, l’interès pel treballador/compensació, l’acompliment de rol i les relacions i suport social. El qüestionari era voluntari i anònim i, un cop emplenat, calia fer-lo arribar al servei de prevenció per tractar-ne les dades de manera confidencial. 

Ara se n’estan analitzant els resultats obtinguts i s’estan treballant en reunions del Grup de Treball de l’avaluació de riscos psicosocials, format per representants dels treballadors i de la direcció (membres del CSS), el Servei de Prevenció i uns psicòleg consultor extern expert en riscos psicosocials.  

El Comitè de Seguretat i Salut vol agrair la participació en el procés d’avaluació i es compromet a informar dels resultats un cop disposi dels definitius. 

Què són els riscos psicosocials? 

Els riscos psicosocials són els inherents a les condicions de treball relacionades amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques, i poden influir sobre la salut i seguretat de les persones, a través de mecanismes psicològics i fisiològics que, en funció del temps d’exposició, es poden manifestar de maneres molt diferents: trastorns emocionals, canvis d’hàbits, símptomes somàtics i, fins i tot, malalties diverses.

És molt important tenir-los identificats perquè això permet contribuir a millorar les condicions de treball, tot actuant de manera col·lectiva i proposant accions enfocades a eliminar o controlar aquests factors de risc.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB