Dilluns, 21 de setembre de 2020

Acte de reconeixement a TMB per part del cos de Bombers de Barcelona

 

Acte de reconeixement a TMB per part del cos de Bombers de Barcelona

El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona ha estat l'escenari per al reconeixement a les entitats que han col·laborat amb el cos de Bombers d'una forma especial.

Redacció / 05.03.20 - 15:02h

L'alcaldessa de Barcelona, l'Excma. Sra. Ada Colau, ha presidit aquest matí, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la Festa Patronal del cos de Bombers de Barcelona, on s'han lliurat unes plaques commemoratives de reconeixement a les entitats que han col·laborat amb el cos de Bombers d'una forma especial.

Han recollit la placa, en nom de TMB, els senyors Ferran Anguera, responsable de protecció civil de Metro, i Sergio Martínez, tècnic superior en prevenció de riscos laborals per part d'Autobusos.

El reconeixement que el cos de bombers de Barcelona ha fet avui a l'empresa ve motivat  per la col·laboració que tant Autobusos com Metro mantenen amb Bombers, compartint coneixement i facilitant els recursos necessaris, com són instal·lacions, materials, coneixements, etc., per garantir la formació dels bombers. 

El requeriment per incidències a Bombers de Barcelona per part de l'empresa de Metro és d'uns 90 serveis anuals. La gran majoria estan relacionats amb el rescat de persones dintre d'ascensors i incidències a les rodalies dels accessos, com poden ser l'incendi de contenidors o vehicles aparcats al costat dels accessos. En menor mesura tenim incidències relacionades amb atropellaments de persones i incidències de presència de fum, o petits conats d'incendi.

Metro treballa braç a braç amb els Bombers tant en la prevenció com en els protocols d'actuació i en les mesures de contingència i recuperació posterior. En mesures de prevenció cal destacar la formació per conèixer els riscos de l'explotació i els protocols d’actuació, coordinació i comunicació; visites conjuntes a les instal·lacions per conèixer els espais i els seus riscos; treball conjunt dels dossiers d'emergència de les estacions en temes d'evacuació, i fitxes internes seves sobre com entrar de manera segura a cada estació en cas d'emergència; reunions prèvies a grans actes per conèixer les possibles afectacions i necessitats compartides. En mesures d'actuació, cal ressaltar les recollides en els Plans d'Autoprotecció de la Xarxa de Metro de Línies Convencionals i Línies Automàtiques i de les instal·lacions on hi ha empleats i els protocols d'actuació segons les diferents tipologies d'incidències. Pel que fa a les mesures de contingència i recuperació posterior, cal destacar l'anàlisi d'aquelles incidències singulars; la revisió dels protocols establerts i la proposta de mesures de millora contínua.

Finalment, cal destacar que aquest any més de 500 bombers de Barcelona s'estan formant a la cotxera de Metro de Triangle Ferroviari, amb incidències on hi ha presència de trens i de tensió elèctrica. 

Autobusos ha començat a col·laborar amb el cos de bombers en les accions formatives de reciclatge que tenen estipulades i amb la integració dels plans d'autoprotecció en l'Hermes. El coneixement de la flota d'autobusos, prestant especial atenció als de GNC i elèctrics i els centres operatius de negoci, és també punt clau de la col·laboració per part d'Autobusos amb els bombers.

Placa commemorativa de reconeixement dels bombers a TMB
Placa commemorativa de reconeixement dels bombers a TMB

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB