Diumenge, 28 de novembre de 2021
Laia Bonet, presidenta de TMB / La Vanguardia

A nosaltres ens toca acompanyar la Barcelona del metro, per responsabilitat, amb TMB, i apostar per millorar el transport públic aquí, on s'ha incrementat la freqüència i s'han fet més carrils bus.

MILLORA “Escollir l’especialitat de transports i mobilitat m’ha aportat l’al·licient de poder incidir en la millora de la societat d’una manera directa i visible”

SIMULADOR És una eina molt eficaç d'aprenentatge, ja que qualsevol persona que no tingui coneixement sobre canvis d'agulles o portes de sectorització de túnel en pot aprendre en poques sessions.

Participa al concurs per dissenyar el cartell del Centenari de la Xarxa de Bus i guanya un viatge a Londres per a dues persones i visita el London Transport Museum de Covent Garden.

La iniciativa permet donar millor cobertura als companys/es que competeixen sota el nom Club Atlètic TMB en qualsevol competició i posiciona el club en la primera divisió de l’atletisme.

LIDERATGE  “És molt important que les dones ens preparem per ser líders i ser referents per a altres dones ajudant-les a veure’s en aquestes posicions laborals”

Avui ha començat la instal·lació a totes les cabines de lavabo de la nova senyalització amb recomanacions i recordatoris bàsics sobre el seu bon ús indicant que es tracta d'un espai compartit

A finals de 2019 es posa en marxa el projecte Experiència d'empleat 'Conductor/a de Bus', un projecte en què l'empleat participa identificant possibles millores en el servei.

L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Metro ha fet un homenatge als socis que van celebrar el seu 80è aniversari i 100 anys una de les sòcies.

El vàndal també haurà de pagar 1.080 euros per dotze mesos de multa i una indemnització de 1.786 euros a Metro en concepte de responsabilitat civil

 

Publicitat

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB