Dijous, 25 de febrer de 2021

Prevenció d’accidents “in itinere”

 

Baixant de l'autobús/arxiu tmb

Prevenció d’accidents “in itinere”

TMB, en col·laboració amb MC Mutual i General Lab, ha organitzat una jornada sobre la prevenció d’accidents “in itinere” en el transport urbà de superfície i ferroviari.

Toni Esteve / 26.09.13 - 07:58h

L’acte, que ha comptat amb la participació dels responsables de prevenció d’algunes de les empreses més rellevants del sector i amb especialistes de diferents àmbits, s’ha desenvolupat al voltant de tres eixos temàtics: la importància dels accidents de treball a l’anada i tornada de la feina,  les causes principals que els originen i les estratègies preventives per evitar-los. Cadascun dels eixos s’ha treballat en una mesa diferent i, un cop finalitzada l’última ponència, s’ha iniciat el debat i s’han exposat les conclusions.

En la primera mesa de la jornada s’han presentat dades rellevants que evidencien la importància d’establir mesures per prevenir els accidents “in itinere”. Podem destacar-ne les següents:

  • En els darrers anys s’ha produït un increment del nombre d’accidents de treball que es produeixen en els desplaçaments d’anada i tornada al lloc de treball.
  • Actualment  un 37% dels accidents de treball mortals a Catalunya són de trànsit i en la majoria de casos hi intervé la conducció del vehicle propi.
  • Els accidents “in itinere” són els més greus, els que causen les lesions de més durada i els que comporten més costos a les persones, a la societat i a l’empresa.

Un cop descrita la importància del accidents de treball “in itinere” i el seu fort lligam amb els desplaçaments en què intervé la conducció del vehicle propi, la segona mesa n’ha analitzat les causes. Un dels aspectes que s’han tractat són els factors de risc associats als accidents de trànsit, que tenen a veure bàsicament amb la conducció (les condicions psicofísiques del treballador, el vehicle i lentorn) i amb condicions relacionades amb el treball (la gestió preventiva, els factors psicosocials i els torns de treball).

La tercera mesa ha tractat de les estratègies preventives i ha incidit en tres punts bàsics:

  • La necessitat de gestionar correctament els desplaçaments a la feina a través de la creació de plans de mobilitat que apropin el treballador al seu lloc de treball.
  • El foment de l’ús del transport públic i de transports alternatius com la bicicleta o els desplaçaments a peu.
  • L’arribada del transport públic a sectors perifèrics de la població.

Tot plegat permetrà disminuir el risc que hi hagi accidents de trànsit en els desplaçaments “in itinere” i, en conseqüència, l’impacte ambiental i l’impacte social que tenen en el treballador.

Podem concloure que la jornada ha permès analitzar les causes i la tipologia dels accidents en l’anada i tornada al lloc de treball, compartir experiències en el camp de la prevenció i difondre un missatge clar: fomentar l’ús del transport públic és una de les millors estratègies possibles per millorar la seguretat viària i per prevenir les lesions relacionades amb els accidents de treball “in itinere”.

 

 

Sala Gaudí/M. A. Cuartero
Sala Gaudí/M. A. Cuartero
Asunción Santolaria i Miquel Mira/M. A. Cuartero
Asunción Santolaria i Miquel Mira/M. A. Cuartero
Marta Espinós/M. A. Cuartero
Marta Espinós/M. A. Cuartero
Fotografia de grup dels participants de la jornada/M. A. Cuartero
Fotografia de grup dels participants de la jornada/M. A. Cuartero

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB