Divendres, 18 de setembre de 2020

Discapacitat, els animals, la violència de gènere, els sense sostre o els refugiats: Quina és la teva causa?

 

Cartell Mou-te / TMB

Discapacitat, els animals, la violència de gènere, els sense sostre o els refugiats: Quina és la teva causa?

Un cop tancada la primera fase on els treballadors proposaven causes socials desenvolupades per entitats socials amb les quals tenen un vincle especial, s'obre ara una segona ronda de consultes, on la GenTMB podrà triar entre les cinc causes resultants. 

Redacció - Raquel Díaz, responsable d'Acció Social / 07.03.16 - 09:39h

Després d'analitzar les 78 causes proposades en la primera fase del “Tria la teva causa 2016”, han estat cinc les causes globals identificades pel departament d'acció social de la companyia, sobre les quals ara s'inicia una segona fase de votacions, en què els treballadors que ho vulguin podran votar, a través de l'enquesta que s'enviarà per correu electrònic, aquella causa amb la qual se sentin més identificats.

Persones amb discapacitat

La societat afortunadament és diversa, i hi ha persones que pateixen alguna discapacitat (física, sensorial, intel•lectual o mental) o alguna malaltia que els dificulta l'accés a diferents àmbits de la vida: mobilitat, educació, ocupació, cultura, lleure, etc. La col•laboració se centrarà a facilitar la integració plena d'aquestes persones en la nostra societat.  

Protecció dels animals

Treballar amb associacions que es dediquen a la defensa dels animals, tot fent especial èmfasi en la lluita contra el maltractament i l'abandonament.

Violència de gènere

Col·laborar amb entitats que ofereixen suport, protecció i defensa a les víctimes de maltractament, per donar visibilitat a aquesta lamentable xacra social del segle XXI.

Persones sense sostre

En els darrers anys ha crescut el nombre de persones que viuen al carrer o que no tenen llar pròpia, bàsicament per motius de pobresa, quan l'habitatge és un dret fonamental. Es donarà suport a les entitats del nostre entorn que es cuiden de pal•liar aquestes situacions i de protegir els individus que es veuen abocats a aquesta circumstància.

Suport local a persones refugiades

Més enllà del que ens assabentem cada dia pels mitjans sobre les migracions de milers de persones de diferents zones en conflicte, especialment per la guerra de Síria, triant aquesta causa  s'ajudarà les entitats i institucions que treballen per conscienciar la societat sobre aquesta problemàtica.

Darrere de cadascuna d'aquestes cinc causes hi ha diferents projectes d'entitats presentats pels mateixos treballadors, de manera que un cop se sàpiga quina és la causa més votada, seran els mateixos treballadors amb els seus projectes que ajudaran a construir el programa d'accions que conformaran la principal campanya solidària de TMB per al 2016 sota el lema Mou-te.

Per participar en la darrera fase només caldrà respondre l'enquesta que s'enviarà per correu electrònic i votar l'opció amb què cadascú se senti més identificat. Un cop tancat el procés de votació, es comunicarà quina ha estat la causa triada i els projectes o iniciatives que la conformaran.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB